« 1Moj 17:6 1 Księga Mojżeszowa 17:7 1Moj 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI ustawię ślub moj miedzy mną a miedzy tobą i miedzy twym siemieniem po tobie ❬w❭ twem[u] rodu ślub wieczny, przeto bych był twoj Bog a siemienia twego po tobie.
2.WUJEK.1923I postanowię umowę między mną a tobą, i między nasieniem twem po tobie w narodziech ich, przymierzem wiecznem: żebym był Bogiem twoim i nasienia twego po tobie.
3.GDAŃSKA.1881I utwierdzę przymierze moje między mną, i między tobą, i między nasieniem twojem po tobie, w narodziech ich umową wieczną; żebym ci był Bogiem i nasieniu twemu po tobie.
4.GDAŃSKA.2017I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie.
5.CYLKOWI utwierdzę przymierze Moje między Mną a tobą, i między potomstwem twojém po tobie, w pokoleniach ich, przymierzem wieczném, abym był ci Bogiem i potomstwu twojemu po tobie.
6.KRUSZYŃSKII ustanowię przymierze pomiędzy raną i pomiędzy tobą i pomiędzy potomstwem twojem po tobie z wieku na wiek, przymierze wieczne, aby być Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.
7.MIESESJa urzeczywistnię przymierze Swoje między mną, a tobą i potomstwem twojem po tobie w pokoleniach jego, jako przymierze wieczyste, iż będę Bogiem tobie i potomstwu twojemu po tobie,
8.TYSIĄCL.WYD5Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.
9.BRYTYJKAI ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.
10.POZNAŃSKAUtrwalę przymierze pomiędzy mną a tobą i potomstwem twoim - jako wieczne przymierze z pokolenia w pokolenia, abym stał się Bogiem dla ciebie i twego potomstwa po tobie.
11.WARSZ.PRASKAPrzymierze, które dziś zawieram z tobą i z twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia na pokolenie; będzie przymierzem wiecznym. Będę Bogiem dla ciebie i dla wszystkich twoich potomków.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Utwierdzę moje przymierze przymierzem wiecznym, pomiędzy Mną a tobą, i między twoim potomstwem po tobie, w ich pokoleniach, abym był ci Bogiem, i twojemu potomstwu po tobie.
13.EIB.BIBLIA.2016I ustanowię moje przymierze między Mną a tobą i twoim potomstwem, po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne. Na jego podstawie będę Bogiem twoim i Bogiem twojego potomstwa.