« 1Moj 17:7 1 Księga Mojżeszowa 17:8 1Moj 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA dam tobie i twemu siemieniu ziemię, w jejże będziesz gospodarzem bydlić, wszytkiej ziemi Kanaan w wieczne imienie, a będę jich ❬Bog❭”.
2.WUJEK.1923I dam tobie i nasieniu twemu ziemię pielgrzymowania twego, wszystkę ziemię Chananejską w osiadłość wieczną, i będę Bogiem ich.
3.GDAŃSKA.1881Dam też tobie, i nasieniu twemu po tobie ziemię, w której teraz jesteś gościem; wszystkę ziemię Chananejską w osiadłość wieczną, i będę Bogiem ich.
4.GDAŃSKA.2017Dam tobie i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą ziemię Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem.
5.CYLKOWI oddam tobie, i potomkom twoim po tobie, ziemię pielgrzymstwa twojego, całą ziemię Kanaan, w posiadanie wieczne, i będę im Bogiem."
6.KRUSZYŃSKIDam tobie i potomstwu twemu po tobie ziemię twego pielgrzymowania, całą ziemię Kanaan na dziedzictwo wieczne i będę dla nich Bogiem".
7.MIESESiż dam tobie i potomstwu twemu po tobie – kraj pobytu twojego, cały Kraj Kanaanu, jako dzierżawy wieczyste i będę im Bogiem.”
8.TYSIĄCL.WYD5I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem.
9.BRYTYJKAZiemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.
10.POZNAŃSKADam więc tobie i potomstwu twemu ziemię, w której gościsz, całą ziemię Kanaan dam na wieki jako dziedzictwo, i będę im Bogiem.
11.WARSZ.PRASKATobie i twojemu potomstwu daję cały Kanaan, tę krainę, w której obecnie przebywasz jako cudzoziemiec; będzie ona po wszystkie czasy własnością [twoich potomków], a Ja będę ich Bogiem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddam ci także oraz twoim potomkom po tobie, w wieczne posiadanie ziemię twojego pielgrzymstwa całą ziemię Kanaan, i będę im Bogiem.
13.EIB.BIBLIA.2016Dam też tobie i twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię, w której przebywasz, całą ziemię Kanaan - i będę im Bogiem.