« Eze 38:23 Księga Ezechiela 39:1 Eze 39:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty, synu człowieczy! prorokuj przeciw Gog, i rzeczesz: To mówi Pan Bóg: Owo Ja do ciebie, Gog, książęcia głowy Mosoch i Thubal.
2.GDAŃSKA.1881A ty, synu człowieczy! prorokuj przeciwko Gogowi, a mów: Tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko tobie, Gogu, księciu główny w Mesechu i w Tubalu!
3.GDAŃSKA.2017Ty więc, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan BóG: Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal.
4.CYLKOWTy zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciw Gogowi, i oświadcz: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie, Gogu, książęciu naczelny na Meszech i Tubal!
5.TYSIĄCL.WYD5Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę [krajów] Meszek i Tubal.
6.BRYTYJKAA ty, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko, tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal.
7.POZNAŃSKATy tedy, synu człowieczy, prorokuj przeciw Gogowi i mów: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny książę [ludów] Meszek i Tubal.
8.WARSZ.PRASKAProrokuj więc, synu człowieczy, przeciwko Gogowi, oznajmiając mu, że tak mówi Pan Bóg: Jestem przeciwko tobie, Gogu, wielki władco kraju Meszek i Tubal.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty, synu człowieka, prorokuj przeciw Gogowi i oświadcz: Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto Ja przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszech i Tubal!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITProrokuj, synu człowieczy, przeciw Gogowi. Powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja występuję przeciwko tobie, Gogu, który jesteś głównym panującym w Mesech i Tubal!