« Eze 39:9 Księga Ezechiela 39:10 Eze 39:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie będą nosić drew z pola, ani rąbać z lasów; bo oręże palić będą ogniem, a złupią te, którym były łupem, i rozchwycą rozchwytacze swe, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881A nie będą drew nosić z pola, ani ich rąbać w lasach, ale z oręża ogień niecić będą a złupią tych, którzy ich łupili, i splundrują tych, którzy ich plundrowali, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Nie będą znosić drwa z pola ani rąbać go w lasach, ale orężem będzie się palić. A złupią tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI nie będą nosili drew z pola, ani ścinać w lasach, albowiem orężem niecić będą ogień, i złupią łupieżców swoich, i ograbią grabicieli swoich, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie będą musieli już oni przynosić drzewa z pola ani wycinać w lesie, bo będzie się palić orężem. Będą oni plądrować tych, którzy ich plądrowali, będą brali zdobycz na tych, którzy na nich brali zdobycz - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAA nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach, gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień, będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKANie będą przynosili drzewa z pola, nie będą go zbierali po lasach, bo ogień będą podtrzymywali [płonącymi] zbrojami. Będą zbierali łup na tych, którzy ich łupili, i brali zdobycze na tych, którzy ich grabili - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKANie będzie się wtedy przynosić drzewa z pola, nie będzie się wyrąbywać lasów, gdyż będzie się palić właśnie ową bronią. Będą ograbiać tych, którzy kiedyś ich ograbiali, łup brać będą od tych, którzy kiedyś im wszystko zabierali. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będą znosili drzewa z pola, ani nie będą go ścinali w lasach – bo ogień będą rozniecali z oręża. Złupią swoich łupieżców i ograbią swoich grabieżców – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będą już znosili drewna z pola, nie będą wycinać drzew z lasów, ponieważ będą palić uzbrojeniem, łupić swoich łupieżców i plądrować swoich grabieżców - oświadcza Wszechmocny PAN.