« Eze 39:17 Księga Ezechiela 39:18 Eze 39:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mięso mocarzów jeść będziecie, a krew książąt ziemskich pić będziecie, baranów i jagniąt i kozłów i byków i karmnych i wszech tłustych.
2.GDAŃSKA.1881Mięso mocarzy jeść będziecie, a krew książąt ziemskich pić będziecie, baranów, baranków, i kozłów, i cielców, którzy wszyscy potyli w Basan.
3.GDAŃSKA.2017Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów i cielców, wszystkie tuczniki z Baszanu.
4.CYLKOWMięso rycerzy żreć, a krew książąt ziemi pić będziecie - baranów, baranków, kozłów i cielców - utuczone na Baszanie one wszystkie.
5.TYSIĄCL.WYD5Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły - wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu.
6.BRYTYJKAJedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu!
7.POZNAŃSKABędziecie jeść mięso bohaterów i będziecie pić krew książąt kraju: barany, jagnięta, kozły, buhaje, wszystkie [sztuki] tuczone w Baszanie.
8.WARSZ.PRASKAJeść będziecie ciała wojowników, pić będziecie krew władców ziemi, wszystkich owych baranów, jagniąt, kozłów i tłustych cielców Baszanu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziecie jeść mięso rycerzy oraz pić krew książąt ziemi baranów, baranków, kozłów i cielców. One wszystkie są utuczone w Baszanie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziecie jeść mięso bohaterów i pić krew panujących na ziemi - baranów i tryków, kozłów i byków, i wszystkich tucznych cielców Baszanu!