« Eze 39:19 Księga Ezechiela 39:20 Eze 39:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nasycicie się u stołu mojego koni i jezdnych mocnych i wszech mężów walecznych, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881I nasycicie się z stołu mego końmi, i jeźdźcami, mocarzami, i każdym mężem walecznym, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI nasycicie się u stołu Mojego końmi i rumakami, rycerzami i wojownikami wszelakimi, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Przy stole moim nasycicie się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAI nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKANasyćcie się przy moim stole końmi, rydwanami, bohaterami i wszystkimi wojownikami - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPrzy stole moim najecie się do syta mięsa z koni i jeźdźców, ciał bohaterów i wszystkich wojowników. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasycicie się u Mojego stołu pociągowymi końmi i rumakami, rycerzami oraz wszelkimi wojownikami – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wojownikami - oświadcza Wszechmocny PAN.