« Eze 39:20 Księga Ezechiela 39:21 Eze 39:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I położę sławę moję miedzy narody, i ujrzą wszyscy narodowie sąd mój, którym uczynił, i rękę moję, którąm na nie włożył.
2.GDAŃSKA.1881A tak objawię chwałę moję między narodami, i oglądają wszystkie narody sąd mój, którym uczynił, i rękę moję, którąm na nie wyciągnął;
3.GDAŃSKA.2017Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem, i moją rękę, którą na nie wyciągnąłem.
4.CYLKOWI tak objawię chwałę Moję między narody i ujrzą wszystkie narody sąd Mój, którym spełnił, i rękę Moję, którąm położył na nie.
5.TYSIĄCL.WYD5W ten sposób znów okażę moją chwałę wśród narodów i wszystkie narody ujrzą sąd, który sprawuję, oraz rękę moją, którą na nie kładę.
6.BRYTYJKAI tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich.
7.POZNAŃSKAOkażę moją chwałę między narodami. Wszystkie ludy ujrzą mój sąd, którego dokonałem, i moją rękę, którą na nich położyłem.
8.WARSZ.PRASKAI tak ukaże moją chwałę narodom i wszystkie narody będą świadkami sądu, który nad nimi uczynię i ujrzą moją prawicę, którą będę ich karał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak między narodami objawię Moją chwałę i wszystkie narody ujrzą Mój sąd, który spełniłem, i Moją rękę, którą na nie położyłem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak zaznaczę moją chwałę wśród narodów. Wszystkie one zobaczą mój sąd oraz rękę, którą położę na nich.