« Eze 39:21 Księga Ezechiela 39:22 Eze 39:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A poznają domy Izraelów, żem Ja Pan, Bóg ich, ode dnia onego i napotem.
2.GDAŃSKA.1881A dowie się dom Izraelski, żem Ja Pan, Bóg ich od onego dnia i na potem.
3.GDAŃSKA.2017I pozna dom Izraela, że ja jestem PANEM, ich Bogiem, od tego dnia i na zawsze.
4.CYLKOWI pozna dom Israela, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich od onego dnia i nadal.
5.TYSIĄCL.WYD5I pozna dom Izraela, że Ja jestem Pan, ich Bóg, odtąd i na zawsze.
6.BRYTYJKAI pozna dom izraelski, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal.
7.POZNAŃSKAI pozna Dom Izraela, że Ja jestem Jahwe, ich Bóg od tego dnia i nadal.
8.WARSZ.PRASKAWtedy dowie się Dom Izraela, że Ja jestem ich Panem i Bogiem od dnia tamtego po wszystkie czasy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dom Israela pozna, że Ja jestem WIEKUISTY, ich Bóg, od owego dnia i nadal.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy dom Izraela przekona się, że Ja, PAN, jestem ich Bogiem - od tego dnia i po wszystkie czasy.