« Eze 39:23 Księga Ezechiela 39:24 Eze 39:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Według nieczystoty ich a złości uczyniłem im i zakryłem oblicze moje od nich.
2.GDAŃSKA.1881Według nieczystości ich, i według przewrotności ich obszedłem się z nimi, i zakryłem oblicze moje przed nimi.
3.GDAŃSKA.2017Według ich nieczystości i według ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem przed nimi swoje oblicze.
4.CYLKOWWedle skażenia ich i wedle występków ich postąpiłem z nimi, skrywszy oblicze swe przed nimi.
5.TYSIĄCL.WYD5Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i ich grzechów. Oblicze moje ukryłem przed nimi.
6.BRYTYJKAWedług ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi.
7.POZNAŃSKAUczyniłem im według ich nieczystości i według ich przewrotności. Ukryłem przed nimi moje oblicze.
8.WARSZ.PRASKAPostąpiłem z nimi tak, jak na to zasługiwały ich występki i grzechy. Ukryłem przed nimi moje oblicze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy zakryłem przed nimi Me oblicze, postąpiłem tak z powodu ich skażenia oraz z powodu ich występków.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPostąpiłem z nimi stosownie do ich nieczystości i ich nieprawości - zakryłem przed nimi mą twarz.