« Eze 39:24 Księga Ezechiela 39:25 Eze 39:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto to mówi Pan Bóg: Teraz przywrócę poimanie Jakóbowe i zmiłuję się nad wszystkim domem Izraelowym i wezmę rzewniwość dla imienia mego świętego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi panujący Pan: Jużci przywrócę więźniów Jakóbowych; a zmiłuję się nad wszystkim domem Izraelskim; i gorliwym będę dla imienia świętobliwości mojej,
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi Pan BóG: Teraz odwrócę niewolę Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i będę zazdrosny o moje święte imię;
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Teraz przywrócę brańców Jakóba i ulituję się nad całym domem Israela, i żarliwym się okażę gwoli imieniu Mojemu świętemu.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i zatroszczę się o moje święte imię.
6.BRYTYJKADlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.
7.POZNAŃSKADlatego tak mówi Pan, Jahwe: Teraz odmienię los Jakuba, ulituję się nad całym Domem Izraela i stanę w obronie mojego świętego Imienia.
8.WARSZ.PRASKAI dlatego tak oto mówi Pan i Bóg: Sprowadzę teraz wygnańców Jakuba i ulituję się nad całym Domem Izraela, i zatroszczę się o moje święte Imię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi Pan, WIEKUISTY: Teraz przywrócę brańców z Jakóba oraz ulituję się nad całym domem Israela. Okażę się żarliwym z powodu Mojego świętego Imienia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Już niedługo przywrócę powodzenie Jakubowi. Zmiłuję się nad całym domem Izraela. Okażę żarliwość dla mojego świętego imienia.