« Eze 39:25 Księga Ezechiela 39:26 Eze 39:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poniosą sromotę swą i wszelaki występek, którym występowali przeciwko mnie, gdy mieszkać będą w ziemi swéj bezpiecznie, nikogo się nie bojąc:
2.GDAŃSKA.1881Gdy odniosą pohańbienie swoje i wszystko przestępstwo swoje, którem wystąpili przeciwko mnie, gdy bezpiecznie mieszkali w ziemi swojej, a nie był, ktoby ich trwożył;
3.GDAŃSKA.2017Gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie, wtedy gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie trwożył.
4.CYLKOWI poniosą hańbę swoję i wszelkie przeniewierstwo, którem sprzeniewierzali się Mnie, gdy zamieszkają na ziemi swej bezpiecznie, a nikt nie wystraszy.
5.TYSIĄCL.WYD5I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił,
6.BRYTYJKAI zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.
7.POZNAŃSKAI zapomną o swej hańbie oraz o wszystkich swych niewiernościach, których się wobec mnie dopuścili, gdy zamieszkają na ziemi bezpiecznie i [nikt] nie będzie [ich] trwożył.
8.WARSZ.PRASKAI zapomną o całym swoim bezwstydzie i o wszystkich niewiernościach, których dopuścili się względem Mnie, gdy zamieszkają bezpiecznie w swoim kraju nie nękani przez nikogo,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, gdy zamieszkają bezpiecznie na swej ziemi i nikt ich nie wystraszy poniosą swoją hańbę i wszelkie przeniewierstwo, którym Mi się sprzeciwiali.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zamieszkają bezpiecznie na swojej ziemi, nikt już nie będzie im zagrażał i przestaną wreszcie znosić hańbę za całe swe wiarołomstwo wobec Mnie.