« Eze 39:27 Księga Ezechiela 39:28 Eze 39:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poznają, żem Ja Pan, Bóg ich, przeto żem je przeniósł do narodów i zebrał je do ziemie ich, a nie zostawiłem tam żadnego z nich.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się dowiedzą, żem Ja Pan, Bóg ich, gdy zawiódłszy ich do narodów zasię ich zgromadzę do ziemi ich, a nie zostawię tam więcej żadnego z nich.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy poznają, że ja jestem PANEM, ich Bogiem, który uprowadził ich do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich znowu w ich ziemi, a nie pozostawię tam żadnego z nich.
4.CYLKOWWtedy poznają, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich, gdy uprowadziwszy ich do narodów znowu ich zgromadzę do ziemi ich, żadnego z nich tam nie zostawiając.
5.TYSIĄCL.WYD5I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy uprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich.
6.BRYTYJKAI poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.
7.POZNAŃSKAPoznają, że Ja jestem Jahwe, ich Bóg, który zesłałem ich na wygnanie między narody i [teraz] zgromadzę ich w ich ziemi, a tam nie pozostawię [nikogo] z nich.
8.WARSZ.PRASKAWtedy poznają, że Ja jestem ich Panem i Bogiem, który ich wyprowadził z niewoli od różnych narodów, i znów ich zgromadzę w ich kraju, nikogo nie zostawiając na wygnaniu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy po uprowadzeniu ich do narodów, znowu ich zgromadzę do ich ziemi, żadnego z nich tam nie zostawiając wtedy poznają, że Ja jestem WIEKUISTY, ich Bóg.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas przekonają się, że Ja, PAN, jestem ich Bogiem. Zrozumieją to, widząc, że wygnałem ich do niewoli wśród narodów, ale też zebrałem ich na ich ziemi i wśród narodów nie pozostawię już nikogo z nich.