« Eze 39:4 Księga Ezechiela 39:5 Eze 39:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na obliczu pola upadniesz; bom Ja rzekł, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Na obliczu pola upadniesz; bom Ja to wyrzekł, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Padniesz na otwartym polu, bo ja to wypowiedziałem, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWNa szczerém polu legniesz, albowiem Ja to wyrzekłem, rzecze Pan Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja tak powiedziałem - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKANa otwartym polu padniesz, gdyż Ja tak powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAPadniesz na szczerym polu, bo Ja powiedziałem - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPolegniesz w szczerym polu. Ja to ci przepowiadam. Taka jest wyrocznia Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Upadniesz na szczerym polu, bowiem Ja to wypowiedziałem – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPadniesz na otwartym polu, gdyż Ja tak postanowiłem - oświadcza Wszechmocny PAN. -