« Eze 39:5 Księga Ezechiela 39:6 Eze 39:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I puszczę ogień na Magog i na te, którzy mieszkają na wyspach bezpiecznie, a poznają, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881I puszczę ogień na Magoga, i na tych, co bezpiecznie na wyspach mieszkają; a dowiedzą się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach. I poznają, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWI puszczę ogień na Magog i na zamieszkujących pobrzeża bezpieczne, a poznają, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5I ześlę ogień na Magog i na żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp, aby poznali, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKASpuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAZeślę ogień na Magog i na beztroskich mieszkańców wysp. I poznają, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAOgień ześlę na Magog i na tych wszystkich, co żyli bezpiecznie na wyspach. Wtedy przekonają się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Puszczę ogień na Magog oraz na tych, co bezpiecznie zamieszkują pobrzeża, więc poznają, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI ześlę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie - i przekonają się, że Ja jestem PAN.