« Eze 39:7 Księga Ezechiela 39:8 Eze 39:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto przyszedł i stało się, mówi Pan Bóg, tenci jest dzień, o którymem mówił.
2.GDAŃSKA.1881Oto przyjdzie i stanie się to, mówi panujący Pan, tegoż dnia, o któremem mówił.
3.GDAŃSKA.2017Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan BóG. To jest dzień, o którym mówiłem.
4.CYLKOWOto nadejdzie i spełni się, rzecze Pan Wiekuisty; oto on dzień o którym mówiłem.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto nadchodzi i spełnia się - wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem.
6.BRYTYJKAOto nadchodzi to i spełnia się – mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem.
7.POZNAŃSKAOto nadchodzi i spełni się - wyrocznia Pana, Jahwe. To jest dzień, o którym mówiłem.
8.WARSZ.PRASKAJuż to wszystko nadchodzi i dziać się poczyna. Taki jest wyrok Pana Boga. Oto dzień, którego nadejście zapowiedziałem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdzie i się spełni – mówi Pan, WIEKUISTY; oto ten dzień o którym mówiłem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, co zapowiadam, nadchodzi, spełnia się! - oświadcza Wszechmocny PAN. - Nachodzi ten dzień, który zapowiedziałem.