« Eze 39:8 Księga Ezechiela 39:9 Eze 39:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą wychodzić obywatele z miast Izraelskich, i palić będą i spalą oręże, tarcz i drzewca, łuk i strzały i kije ręczne i włócznie, będą je palić ogniem siedm lat.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wynijdą obywatele miast Izraelskich, a zapaliwszy spalą oręże i tarcze, i drzewca, łuki i strzały, kije ręczne i włócznie, i będą z nich niecić ogień przez siedm lat;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy mieszkańcy miast Izraela wyjdą, rozniecą ogień i spalą oręże: tarcze i puklerze, łuki i strzały, oszczepy i włócznie. I będą tym palić ogień przez siedem lat.
4.CYLKOWTedy wynijdą mieszkańcy miast israelskich i rozniecą i zapalą orężem i tarczą i puklerzem i łukiem i strzałami i maczugami i batogami, i będą niecili niemi ogień przez siedm lat.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, by zapalić ogień i spalić oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy - przez siedem lat palić tym będą.
6.BRYTYJKAPotem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie; przez siedem lat będą tym palić.
7.POZNAŃSKAWyjdą mieszkańcy miast izraelskich, rozniecą [ogień] i będą palili zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, oszczepy i dzidy i będą nimi podtrzymywali ogień siedem lat.
8.WARSZ.PRASKAWtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, aby spalić, wydając na pastwę ognia, wszelką broń, tarcze małe i duże, łuki i strzały, maczugi i dzidy. Będą tym palić przez lat siedem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wyjdą mieszkańcy israelskich miast oraz rozniecą i zapalą ogień orężem, tarczą, puklerzem, łukiem, strzałami, maczugami i batogami; będą nimi niecili ogień przez siedem lat.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem mieszkańcy miast Izraela będą wychodzić, rozniecać ogień i palić zbroje, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i włócznie. Będą tym palić przez siedem lat!