« Mat 20:11 Ewangelia Mateusza 20:12 Mat 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż ci ostateczni jednę godzinę robili, a równymi nam uczyniłeś je cośmy nosili ciężar dnia i znój.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Ci ostateczni jednę godzinę robili, a uczyniłeś je równymi nam, którzyśmy nieśli ciężar dnia i upalenia.
3.RAKOW.NTMówiąc: Iż ci ostateczni jednę godzinę robili, a równymiś je nam uczynił, którzyśmy dźwigali ciężar dnia i upalenie.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Ci ostatni jednę godzinę robili, a uczyniłeś je nam równymi, którzyśmy znosili ciężar dnia i upalenie.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA mówiąc: Ci ostateczni jedne godzinę robili a uczyniłeś je równemi nam, którzyśmy znieśli ciężar dnia i upalenia.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę.
8.GRZYM1936Ci ostatni, mówili, pracowali tylko godzinę a zrównałeś ich w zapłacie z nami, cośmy dzień cały przy pracy na upale byli.
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Ci ostatni tylko jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równymi nam, którzyśmy znosili ciężar dnia i upału.
10.DĄBR.GR.1961mówiąc: Ci ostatni tylko jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równymi nam, którzyśmy znosili ciężar dnia i upału.
11.TYSIĄCL.WYD5mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę.
12.BRYTYJKAMówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał.
13.POZNAŃSKAmówiąc: Ci ostatni przepracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy przez cały dzień znosili trud i upał. -
14.WARSZ.PRASKACi ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a mimo to zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar [całego] dnia i spiekoty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równych nam, tym, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi ostatni pracowali tylko godzinę - wytykali - a pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał!
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówiąc: Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał.