« Mat 20:13 Ewangelia Mateusza 20:14 Mat 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Weźmi swoje a idź. Chcę ja temu ostatniemu dać jako i tobie.
2.WUJEK.1923Weźmij, co twego jest, a idź, chcę téż i temu ostatecznemu dać jako i tobie.
3.RAKOW.NTWeźmi co twego, a idź. A chcę temu ostatecznemu dać, jako i tobie.
4.GDAŃSKA.1881Weźmij, co twojego jest, a idź; chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i tobie.
5.GDAŃSKA.2017Weź, co jest twoje, i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co tobie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWeźmijże co twego jest, a idź: Chcę też i temu ostatecznemu dać jako i tobie.
7.SZCZEPAŃSKIZabierz co twoje, a idź; chcę też {i} temu ostatniemu dać, jako i tobie.
8.GRZYM1936Weź, co ci się należy i idź sobie: chcę i temu ostatniemu dać tyle, co tobie.
9.DĄBR.WUL.1973Weźmij, co twoje, a idź; chcę wszakże i temu ostatniemu dać jako i tobie.
10.DĄBR.GR.1961Weź co twoje, a idź; chcę wszakże i temu ostatniemu dać jako i tobie.
11.TYSIĄCL.WYD5Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
12.BRYTYJKABierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.
13.POZNAŃSKAZabieraj, co twoje, i idź. Chcę i temu ostatniemu dać (tyle), co tobie.
14.WARSZ.PRASKAWeź tedy, co twoje, i odejdź! Chcę i temu ostatniemu dać tyle, co tobie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weź co twoje i idź; zaś temu ostatniemu chcę dać jak i tobie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Zabierz co twoje i odejdź; chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.