« Mat 20:14 Ewangelia Mateusza 20:15 Mat 20:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za mi się nie godzi czynić co chcę zmojem? Jeśli oko twoje złościwe jest, bo ja dobry jestem.
2.WUJEK.1923Czyli mi się nie godzi uczynić, co chcę? czyli oko twoje złościwe jest, iżem ja jest dobry?
3.RAKOW.NTZaś mi się nie godzi czynić w moich rzeczach co chcę? abo oko twoje złe jest, że ja dobry jestem?
4.GDAŃSKA.1881Azaż mi się nie godzi czynić z mojem, co chcę? Czyli oko twoje złośliwe jest, iżem ja jest dobry?
5.GDAŃSKA.2017Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy twoje oko jest złe dlatego, że ja jestem dobry?
6.SOŁOWEYCZYK.MATCzyli mi się nie godzi uczynić co chcę? Czyli oko twoje złośliwe jest, iżem ja jest dobry.
7.SZCZEPAŃSKIAlboż nie wolno mi <z mym groszem> uczynić tego, co chcę? Czyż krzywo patrzysz, żem ja dobry?
8.GRZYM1936Czyż nie mogę czynić na mojem, co mi się podoba? Czyż oko twoje krzywe jest, żem ja jest dobry?
9.DĄBR.WUL.1973Czyliż mi nie wolno uczynić, co chcę? I czyż złym patrzysz okiem na to, żem ja dobry?
10.DĄBR.GR.1961Czyliż mi nie wolno rozporządzać moim dobytkiem jak chcę? I czyż złym patrzysz okiem na to, żem dobry?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?
12.BRYTYJKACzy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?
13.POZNAŃSKACzyż nie wolno mi uczynić, co chcę ze swymi pieniędzmi? Albo czyżbyś krzywo patrzył, że jestem dobry? -
14.WARSZ.PRASKACzyż nie mam prawa rozporządzać moimi dobrami tak, jak mi się podoba? Albo czy wypada, byś ze złością patrzył na to, że ja jestem dobry?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy na moim nie wolno mi zrobić, co chcę? Czy twoje oko jest złośliwe ponieważ Ja Jestem Dobry?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry?
17.TOR.NOWE.PRZ.Albo czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, tego, co chcę? Czy oko twoje jest złe, że ja jestem dobry?