« Mat 20:15 Ewangelia Mateusza 20:16 Mat 20:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak będą ostateczni pierwszymi, a pierwszy ostatecznymi. Wiele bo jest wezwanych, a mało wybranych.
2.WUJEK.1923Takci ostateczni będą pierwszymi, a pierwsi ostatecznymi; albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
3.RAKOW.NTTak będą ostatni pierwszymi; a pierwszy ostatnimi. Abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
4.GDAŃSKA.1881Takci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
5.GDAŃSKA.2017Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTakci ostateczni będą pierwszemi; a pierwsi ostatecznemi. Albowiem wiele jest wezwanych: ale mało wybranych.
7.SZCZEPAŃSKITak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; {albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych}.
8.GRZYM1936Tak tedy będą ostatni pierwszymi a pierwsi ostatnimi. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.
9.DĄBR.WUL.1973Tak ci ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Bo wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.
10.DĄBR.GR.1961Tak ci ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
12.BRYTYJKATak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
13.POZNAŃSKATak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
14.WARSZ.PRASKATak oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak ci ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.