« Mat 20:18 Ewangelia Mateusza 20:19 Mat 20:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wydadzą ji poganom, na urąganie, i biczowanie, i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia powstanie.
2.WUJEK.1923I podadzą go poganom ku naigrawaniu i biczowaniu i krzyżowaniu, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
3.RAKOW.NTI podadzą go Poganom ku nagrawaniu, i biczowaniu, i krzyżowaniu; a trzeciego dnia powstanie.
4.GDAŃSKA.1881I wydadzą go poganom na pośmiewanie i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie; ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
5.GDAŃSKA.2017I wydadzą go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI podadzą go poganom ku naigrawaniu i biczowaniu i krzyżowaniu, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
7.SZCZEPAŃSKIi wydadzą Go w ręce pogan na zelżenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; ale dnia trzeciego powstanie z martwych.
8.GRZYM1936będzie wydany poganom, wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany przez nich, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
9.DĄBR.WUL.1973I skażą go na śmierć, i wydadzą poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zmartwychwstanie.
10.DĄBR.GR.1961I skażą go na śmierć i wydadzą poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zmartwychwstanie.
11.TYSIĄCL.WYD5i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKAI wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych.
13.POZNAŃSKAI wydadzą Go poganom, aby Go wydrwili, ubiczowali i ukrzyżowali; a na trzeci dzień zmartwychwstanie.
14.WARSZ.PRASKAI zostanie przez nich skazany na śmierć, i wydadzą Go poganom na pośmiewisko, na biczowanie i na ukrzyżowanie. Lecz On trzeciego dnia zmartwychwstanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wydadzą go też narodom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie; ale trzeciego dnia wstanie z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWydadzą Go też poganom, którzy Go wyśmieją, ubiczują i w końcu ukrzyżują. Lecz On trzeciego dnia zmartwychwstanie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I wydadzą Go poganom na pośmiewisko, i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie; a trzeciego dnia będzie wzbudzony z martwych.