« Mat 20:19 Ewangelia Mateusza 20:20 Mat 20:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przystąpiła k niemu matka synów Zebedeowych z synmi swymi kłaniając się i prosząc nieco u niego.
2.WUJEK.1923Tedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z syny swymi, czyniąc pokłon i prosząc czegoś od niego.
3.RAKOW.NTTedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych, z syny swymi kłaniając się, i prosząc nieco od niego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, kłaniając mu się, i prosząc nieco od niego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając mu pokłon i prosząc go o coś.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy przyszła do niego Matka synów Zebedeuszowych z syny swemi, czyniąc mu pokłon, i prosząc czegoś od niego.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas matka synów Zebedeusza, wraz z synami swoimi, przystąpiła doń i, oddając pokłon, o coś Go prosiła.
8.GRZYM1936Zdarzyło się, że przystąpiła do niego matka synów Zebedeusza wraz z nimi i, kłaniając mu się, prosiła go o coś.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swymi, składając mu pokłon i o coś go prosząc.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swymi, składając mu pokłon i o coś go prosząc.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
12.BRYTYJKAWtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś.
13.POZNAŃSKAWtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza razem z synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś.
14.WARSZ.PRASKAWtedy przyszła do Niego matka synów Zebedeusza razem ze swymi synami i upadłszy na ziemię chciała o coś prosić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając pokłon i prosząc nieco od niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza oraz jej synowie. Pokłoniła Mu się i o coś prosiła.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy zbliżyła się do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś.