« Mat 20:20 Ewangelia Mateusza 20:21 Mat 20:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł jej: Co chcesz? A ona mówi mu: Rzecz aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy, w królestwie twojem.
2.WUJEK.1923Który jéj rzekł: Czego chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojéj, a drugi po lewicy w królestwie twojem.
3.RAKOW.NTA on jej rzekł: Czego chcesz? mówi mu: Rzecz aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy, w onym Królestwie twym.
4.GDAŃSKA.1881A on jej rzekł; Czegóż chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej a drugi po lewicy w królestwie twojem.
5.GDAŃSKA.2017A on ją zapytał: Czego chcesz? Odpowiedziała mu: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on jej rzekł: Czego chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej a drugi po lewicy w królestwie twojem.
7.SZCZEPAŃSKIA On rzekł jej: Czegóż chcesz? Mówi Mu: Rozkaż, aby ci dwaj synowie moi siedzieli, jeden po twej prawicy, a drugi po <twej> lewicy w królestwie twojem.
8.GRZYM1936A on jej zapytał: Czego chcesz? Odpowiedziała mu: Powiedz, żeby obydwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy a drugi po lewicy w królestwie twojem.
9.DĄBR.WUL.1973A on rzekł jej: Czegóż chcesz? Rzekła mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w Królestwie twoim, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy.
10.DĄBR.GR.1961A on rzekł: Czegóż chcesz? Rzekła mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w Królestwie twoim, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy.
11.TYSIĄCL.WYD5On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie.
12.BRYTYJKAA On jej rzekł: Czego chcesz? Rzecze mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w Królestwie twoim.
13.POZNAŃSKAOn ją zapytał: - Czego chcesz? Mówi Mu: - Rozkaż, aby ci dwaj moi synowie siedzieli w Twym królestwie jeden po Twojej prawej stronie a drugi po lewej.
14.WARSZ.PRASKAA On spytał: Czego chcesz? I odpowiedziała: Oto dwaj moi synowie. Spraw, żeby zasiedli w Twym królestwie obok Ciebie, jeden po prawej stronie, a drugi po lewej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on jej powiedział: Czego chcesz? Mówi mu: Spraw, aby ci dwaj moi synowie siedzieli w Twoim Królestwie, jeden po twojej prawicy, a drugi po lewicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzego sobie życzysz? - zapytał. Spraw - wyjawiła - aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim Królestwie, jeden po Twojej prawej, a drugi po lewej stronie.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On jej powiedział: Co chcesz? Mówi do Niego: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden z Twojej prawej strony, a drugi z lewej strony w Królestwie Twoim.