« Mat 20:21 Ewangelia Mateusza 20:22 Mat 20:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedając lepak Jezus rzekł: Nie wiecie czego prosicie. Możecieli pić czaszę którą ja mam pić? (i nurzeniem co się ja nurzam nurzać się)? Mówią mu: Możemy.
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, czego prosicie. Możecie pić kielich, który Ja będę pił? Rzekli mu: Możemy.
3.RAKOW.NTA Jezus odpowiedziawszy rzekł: niewiecie czego prosicie. Możecieli pić kubek który ja mam pić? i ponurzeniem którym się ja ponurzam, ponurzonymi być? mówią mu: Możemy.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; możecież pić kielich, który ja będę pił? i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu: Możemy.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu: Możemy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus odpowiadając, rzekł: Nie wiecie czego prosicie. Możecież pić kielich, który, ja będę pił? Rzekli mu: Możemy.
7.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie! Czy potraficie pić kielich, który Ja mam pić? Mówią doń: Potrafimy.
8.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Nie wiecie o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja pić będę? Odpowiedzieli mu: Możemy.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: Możemy.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: Możemy.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy.
12.BRYTYJKAA Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja pić będę? Mówią mu: Możemy.
13.POZNAŃSKAJezus odpowiedział: - Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja pić będę? Mówią Mu: - Możemy!
14.WARSZ.PRASKAA Jezus na to: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, który Ja mam pić? Możemy – odpowiedzieli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus odpowiadając, rzekł: Nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, oraz być zanurzeni chrztem, którym ja zostaję zanurzony? Powiadają mu: Możemy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, który Ja mam do wypicia? Możemy - oświadczyli.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus w odpowiedzi, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I chrztem, którym ja jestem chrzczony, być ochrzczeni? Powiedzieli do Niego: Możemy.