« Mat 20:24 Ewangelia Mateusza 20:25 Mat 20:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Jezus przyzwawszy je rzekł: Wiecie iż książęta pogańskie panują im, i wielcy władają nimi.
2.WUJEK.1923A Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi: a którzy więksi są, rozciągają władzę nad nimi.
3.RAKOW.NTA Jezus przyzwawszy ich, rzekł: Wiecie iż Książęta narodów panują nad nimi, i którzy wielcy są, używają zwierzchności nad nimi.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus zwoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, mocy dokazują nad nimi.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy wielcy, sprawują swą władzę nad nimi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus wezwał ich do siebie, i rzekł: Wiecie, iż książęta narodów panują nad niemi: a którzy więksi są, używają zwierzchności nad niemi.
7.SZCZEPAŃSKIJezus zatem przywołał ich do Siebie i przemówił: Wiecie, iż władcy narodów uciskają je, a wielmoże dają im odczuć swą władzę.
8.GRZYM1936A Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że książęta panują nad narodami i możni wykonywają nad niemi swą władzę.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że książęta narodów panują nad nimi, a możniejsi rozciągają nad nimi swą władzę.
10.DĄBR.GR.1961Lecz Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi i możni rozciągają nad nimi swą władzę.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
12.BRYTYJKAAle Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.
13.POZNAŃSKALecz Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: - Wiecie, że władcy panują nad narodami, a wielmoże dają im odczuć swoją władzę.
14.WARSZ.PRASKAPrzywoławszy ich tedy ku sobie, Jezus powiedział: Wiecie, że ci, którzy są przywódcami narodów, panują nad nimi i że możnowładcy ciążą nad nimi [swą władzą].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi przemocą, a wielcy władają nad nimi samowolnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że przywódcy narodów panują nad nimi, a wielcy dają odczuć swoją władzę nad nimi.