« Mat 20:25 Ewangelia Mateusza 20:26 Mat 20:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz nie tak będzie u was. Ale ktoby chciał u was wielkim być, niechaj będzie waszym sługą.
2.WUJEK.1923Nie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek między wami chciał większym być, niech będzie sługą waszym.
3.RAKOW.NTLecz nie tak będzie między wami; ale ktoby chciał między wami wielkim się sstać, niech będzie waszym sługą.
4.GDAŃSKA.1881Lecz nie tak będzie między wami: ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym.
5.GDAŃSKA.2017Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek między wami chciał większym być, niech będzie sługą waszym:
7.SZCZEPAŃSKINie tak to będzie między wami! Ale ktoby chciał zostać wielkim pośród was, niechaj będzie sługą waszym;
8.GRZYM1936Nie tak będzie wśród was: owszem, ktoby chciał być większy wśród was, niechaj będzie sługą innych.
9.DĄBR.WUL.1973Między wami tak nie będzie. Ale ktokolwiek by między wami chciał być większym, będzie sługą waszym,
10.DĄBR.GR.1961Między wami tak nie będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.
12.BRYTYJKANie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.
13.POZNAŃSKAU was tak nie będzie. Lecz kto chciałby być wielkim wśród was, niech będzie sługą wszystkich.
14.WARSZ.PRASKANie powinno być tak wśród was; przeciwnie, ten, kto chce być wśród was wielkim, niech będzie waszym sługą,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie tak będzie między wami; a ktokolwiek miałby się stać między wami wielki, jest waszym sługą;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz nie tak będzie u was; ale jeśli ktoś chciałby stać się wielkim wśród was, niech jest waszym sługą.