« Mat 20:27 Ewangelia Mateusza 20:28 Mat 20:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako syn człowieczy nie przyszedł aby mu służono, ale służyć, i dać duszę swą okupem za mnogie.
2.WUJEK.1923Jako Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć i dać duszę swą na okup za wielu.
3.RAKOW.NTJako Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć, i dać duszę swą okupem za wiele ich.
4.GDAŃSKA.1881Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu.
5.GDAŃSKA.2017Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATJako Syn człowieczy nie przyszedł aby mu służono, ale służyć, i dać duszę swą na okup za wielu.
7.SZCZEPAŃSKITak i Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu usługiwano, lecz by usługiwał, i życie swe oddał na okup za wielu.
8.GRZYM1936Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł aby mu służono, ale żeby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.
9.DĄBR.WUL.1973Tak jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i duszę swą oddać na okup za wielu.
10.DĄBR.GR.1961Jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i duszę swą oddać na okup za wielu.
11.TYSIĄCL.WYD5tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
12.BRYTYJKAPodobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.
13.POZNAŃSKABo i Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale by służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
14.WARSZ.PRASKATak właśnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak jak Syn Człowieka nie przyszedł, aby być obsługiwanym, lecz aby usłużyć, i by oddać swoje życie na okup za wielu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć, i aby dał życie swoje na okup za wielu.