« Mat 20:28 Ewangelia Mateusza 20:29 Mat 20:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy wychodził z Jerycha, szedł za nim tłum wielki.
2.WUJEK.1923A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
3.RAKOW.NTA gdy wychodzili oni z Jerycha, szedł za nim tłum mnogi.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki lud.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki tłum.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za Nim {mnoga} rzesza.
8.GRZYM1936Kiedy wychodził z Jerycha, szła za nim wielka rzesza ludzi.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
10.DĄBR.GR.1961A gdy wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum.
12.BRYTYJKAI gdy On wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu.
13.POZNAŃSKAKiedy wychodzili z Jerycha, szedł za nimi wielki tłum.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy wychodzili z Jerycha, wielka rzesza szła za Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni wychodzili z Jerycha, poszedł za nim wielki tłum.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy wychodził z Jerycha, podążał za Nim wielki tłum.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za Nim wielki tłum.