« Mat 20:2 Ewangelia Mateusza 20:3 Mat 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyszedszy o trzeciej godzinie, ujrzał ine stojące na targu próżnujące, i tym rzekł:
2.WUJEK.1923I wyszedłszy około trzeciéj godzinie, ujrzał drugie stojące na rynku próżnujące,
3.RAKOW.NTI wyszedszy około trzeciej godziny, ujźrzał drugie stojące na rynku próżnujące;
4.GDAŃSKA.1881A wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżnujący;
5.GDAŃSKA.2017A wyszedłszy około godziny trzeciej, zobaczył innych, którzy stali bezczynnie na rynku;
6.SOŁOWEYCZYK.MATI wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugie stojące na rynku próżnujące.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy wyszedł około godziny trzeciej, ujrzał innych, którzy stali na rynku bezczynnie.
8.GRZYM1936Kiedy wyszedł o godzinie trzeciej, zobaczył na rynku innych bez zajęcia
9.DĄBR.WUL.1973I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie.
10.DĄBR.GR.1961I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
12.BRYTYJKAI wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie,
13.POZNAŃSKAI wyszedłszy około trzeciej godziny zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku.
14.WARSZ.PRASKAWyszedł znów około godziny trzeciej i zobaczył innych, jak stali na placu bez zajęcia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wyszedł około trzeciej godziny oraz zobaczył innych, bezczynnie stojących na rynku;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku.
17.TOR.NOWE.PRZ.I gdy wyszedł około trzeciej godziny, ujrzał innych, którzy stali na rynku bezczynnie,