« Mat 20:4 Ewangelia Mateusza 20:5 Mat 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś wyszedszy o szóstej i o dziewiątej godzinie, uczynił także.
2.WUJEK.1923A oni poszli. I zasię wyszedł około szóstéj i dziewiątéj godzinie i także uczynił.
3.RAKOW.NTA oni odeszli. Zasię wyszedszy około szóstej i dziewiątej godziny, uczynił także.
4.GDAŃSKA.1881A oni poszli. Zasię wyszedłszy o szóstej i dziewiątej godzinie, także uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Około godziny szóstej i dziewiątej wyszedł znowu i zrobił tak samo.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA oni poszli. A zasię wyszedłszy o szóstej i dziewiątej godzinie, także uczynił.
7.SZCZEPAŃSKIA oni poszli. I zasię wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i podobnie postąpił.
8.GRZYM1936I poszli do roboty. Znowu wyszedł gospodarz około godziny szóstej i dziewiątej i postąpił tak samo.
9.DĄBR.WUL.1973A oni poszli. I znowu wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił podobnie.
10.DĄBR.GR.1961I poszli. A wyszedłszy znowu około szóstej i dziewiątej godziny, uczynił podobnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
12.BRYTYJKAI oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo.
13.POZNAŃSKAOni poszli. Wyszedł jeszcze o szóstej i o dziewiątej godzinie i uczynił to samo.
14.WARSZ.PRASKAI poszli. I znów wyszedł około godziny szóstej, potem około dziewiątej, i uczynił podobnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc oni poszli. I znowu wyszedł około szóstej, i dziewiątej godziny oraz zrobił podobnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około piętnastej. Postąpił podobnie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I oni poszli. Ponownie wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił tak samo.