« Mat 20:5 Ewangelia Mateusza 20:6 Mat 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o jedenastej godzinie wyszedszy, nalazł ine stojące próżnując, i mówi im: Co tu stoicie cały dzień próżni?
2.WUJEK.1923A około jedenastéj wyszedł i nalazł drugie stojące i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnujący?
3.RAKOW.NTA około jedennastej godziny wyszedszy, nalazł drugie stojące, próżnujące, i mówi im: Przeczżeście tu stali cały dzień próżnujący?
4.GDAŃSKA.1881Potem o jedenastej godzinie wyszedłszy, znalazł drugie, którzy stali próżnujący, i rzekł im: Przecz tu stoicie cały dzień próżnujący?
5.GDAŃSKA.2017Potem wyszedł około godziny jedenastej i znalazł innych, którzy stali bez zajęcia, i zapytał ich: Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA o jedenastej godzinie wyszedłszy, nalazł drugie stojące, i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnujący.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy około godziny jedenastej wyszedł, i znalazł innych stojących, rzekł do nich: Dlaczego tu stoicie dzień cały bezczynnie?
8.GRZYM1936Wyszedł jeszcze też o godzinie jedenastej i spotkał innych bez roboty i mówi do nich: Czemuż stoicie tu cały dzień bez pracy?
9.DĄBR.WUL.1973Wyszedł około jedenastej i znalazł innych stojących, i powiedział im: Czemu tu stoicie, próżnując dzień cały?
10.DĄBR.GR.1961Wyszedł jeszcze około jedenastej i znalazł innych stojących, i rzecze im: Czemu tu stoicie próżnując dzień cały?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?
12.BRYTYJKAA wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie?
13.POZNAŃSKAA kiedy wyszedł około jedenastej godziny, zastał innych stojących. I mówi do nich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? -
14.WARSZ.PRASKA[Wreszcie] wyszedł około godziny jedenastej i spotkał [jeszcze] innych stojących, i zapytał: Dlaczego stoicie tu cały dzień nic nie robiąc?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie, i im mówi: Dlaczego cały dzień stoicie tu bezczynni?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wyszedł o siedemnastej, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? - zapytał.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie i powiedział im: Dlaczego tu cały dzień staliście bezczynnie?