« Mat 20:7 Ewangelia Mateusza 20:8 Mat 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był wieczór, mówi pan winnice sprawcy swemu: Przyzów robotniki a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnych, aż do pierwych.
2.WUJEK.1923A gdy wieczór przyszedł, rzekł Pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
3.RAKOW.NTA gdy był wieczór, mówi Pan winnice, sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był wieczór, rzekł pan winnicy sprawcy swemu: Zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nastał wieczór, pan winnicy powiedział do swego zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich aż do pierwszych.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy wieczór przyszedł, rzekł Pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników, oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś wieczór zapadł, rzekł pan winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników, i oddaj im zapłatę, zaczynając od ostatnich aż do pierwszych.
8.GRZYM1936Gdy zaś wieczór zapadł, rzekł właściciel winnicy do swego włodarza: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, poczynając od ostatnich.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy nadszedł wieczór, rzekł pan winnicy rządcy swemu: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
10.DĄBR.GR.1961A gdy nadszedł wieczór, mówi pan winnicy rządcy swemu: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
12.BRYTYJKAA gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych.
13.POZNAŃSKAA kiedy zapadł wieczór, pan winnicy mówi do swego rządcy: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, zaczynając od ostatnich a kończąc na pierwszych. -
14.WARSZ.PRASKAA kiedy nastał wieczór, powiedział gospodarz winnicy do zarządcy swego: Zwołaj robotników i wypłać im ich należność, rozpoczynając od ostatnich aż do pierwszych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy nastał wieczór, Pan winnicy mówi swojemu zarządcy: Zawołaj robotników i daj im nagrodę, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy nastał wieczór, powiedział pan winnicy swojemu zarządcy: Zawołaj robotników i daj im zapłatę, zaczynając od ostatnich, aż do pierwszych.