« Mar 11:16 Ewangelia Marka 11:17 Mar 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uczył mówiąc im, nie napisanoli, że dom mój dom modlitwy będzie wezwan wszytkim narodom? A wyście ji uczynili jaskinią zbójec.
2.WUJEK.1923A nauczał, mówiąc im: Izaż nie jest napisano, że dom mój, dom modlitwy będzie nazwan wszystkim narodom? a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
3.RAKOW.NTI nauczał, mówiąc im: Izaż nie napisano: Że dom mój, dom modlitwy będzie nazwan wszytkim narodom? a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.
4.GDAŃSKA.1881I nauczał, mówiąc im: Azaż nie napisano: Że dom mój, dom modlitwy będzie nazwany od wszystkich narodów? a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
5.GDAŃSKA.2017I nauczał ich, mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.
6.SZCZEPAŃSKINauczał też, mówiąc im: (Czyż) nie napisano: »Dom mój domem modlitwy zwan będzie u wszystkich narodów«? Wy zaś uczyniliście z niego »jaskinię zbójców«!
7.GRZYM1936A nauczał ich: Czyż nie jest napisane: Dom mój dla wszystkich narodów domem modlitwy jest? A wy uczyniliście go jaskinią zbójców.
8.DĄBR.WUL.1973I nauczał mówiąc im: Czyż nie jest napisane: Dom mój domem modlitwy zwany będzie dla wszystkich narodów, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
9.TYSIĄCL.WYD5Potem nauczał ich, mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców.
10.BRYTYJKAI nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane: Dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców.
11.POZNAŃSKAI pouczał ich, i mówił: - Czyż nie napisano: Mój dom będzie dla wszystkich narodów domem modlitwy, a wyście zrobili z niego "jaskinię zbójców".
12.WARSZ.PRASKAA potem tak ich nauczał: Czyż nie jest napisane, że dom mój jest domem modlitwy dla wszystkich narodów? A wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane, że dom mój będzie nazwany domem modlitwy wszystkich narodów? Zaś wy czynicie go jaskinią zbójców.
14.EIB.BIBLIA.2016a w swoim nauczaniu zwracał im uwagę: Czy nie zostało napisane: Mój dom będzie nazywany domem modlitwy przez wszystkie narody?A wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców.
15.TOR.NOWE.PRZ.I nauczał, mówiąc im: Czy nie jest napisane: Dom mój zostanie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody? A wy uczyniliście z niego jaskinię rozbójników.