« Mar 11:5 Ewangelia Marka 11:6 Mar 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni rzekli jako im roskazał Jezus, i puścili je.
2.WUJEK.1923Którzy im rzekli, jako im był rozkazał Jezus, i puścili im.
3.RAKOW.NTA oni rzekli im jako przykazał im Jezus; i puścili je.
4.GDAŃSKA.1881A oni im rzekli, jako im był rozkazał Jezus. I puścili je.
5.GDAŃSKA.2017A oni odpowiedzieli im tak, jak im nakazał Jezus. I puścili ich.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś odpowiedzieli im, jako im Jezus polecił; to też dozwolono im.
7.GRZYM1936Odpowiedzieli, jak Jezus nakazał i zostawiono ich w spokoju.
8.DĄBR.WUL.1973A oni powiedzieli im, jako im rozkazał Jezus, i puścili ich.
9.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
10.BRYTYJKAA oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus; i tamci pozwolili im odejść.
11.POZNAŃSKAA oni odpowiedzieli, jak im Jezus powiedział. I nie sprzeciwili się im.
12.WARSZ.PRASKAA oni odpowiedzieli tak, jak nakazał im Jezus. Wtedy pozwolili im.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni im powiedzieli jak polecił Jezus. Zatem pozwolili im odejść.
14.EIB.BIBLIA.2016Odpowiedzieli więc zgodnie z poleceniem Jezusa, a oni im pozwolili.
15.TOR.NOWE.PRZ.A oni im powiedzieli tak, jak im rozkazał Jezus. I pozwolili im.