« Mar 11:7 Ewangelia Marka 11:8 Mar 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnodzy lepak słali odzienia swoje po drodze, a drudzy rąbali gałęzie zdrzew, i pościełali na drogę.
2.WUJEK.1923A wiele ich słało odzienia swoje na drodze: drudzy zasię obcinali gałęzie z drzew i słali na drodze.
3.RAKOW.NTA wiele ich szaty swe słało na drodze; a drudzy gałązki rąbali z drzew, i rozściełali na drodze.
4.GDAŃSKA.1881A wiele ich słali szaty swoje na drodze; drudzy zasię obcinali gałązki z drzew, i słali na drodze.
5.GDAŃSKA.2017Wielu zaś słało na drodze swoje szaty, a inni obcinali gałązki z drzew i kładli na drodze.
6.SZCZEPAŃSKIA wielu rozścielało płaszcze swe na drodze; inni zaś obcinali gałązki z drzew {i słali na drodze}.
7.GRZYM1936A wielu słało szaty swe po drodze; inni zaś obcinali gałązki z drzew i rzucali je na drogę.
8.DĄBR.WUL.1973Wielu zaś słało szaty swoje na drodze, a inni obcinali gałęzie z drzew i rzucali na drogę.
9.TYSIĄCL.WYD5Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.
10.BRYTYJKAWielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie, obcięte z drzew polnych.
11.POZNAŃSKAI wielu rozpościerało swoje okrycia na drodze, a inni zielone gałązki, ułamane na polu.
12.WARSZ.PRASKAWielu zaś rozściełało swoje płaszcze na drodze, podczas gdy inni rzucali zielone gałązki, które pościnali na polu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wielu zasłało swoje płaszcze na drodze, zaś inni odcinali gałązki z drzew oraz słali na drodze.
14.EIB.BIBLIA.2016I wielu ludzi rozpostarło na drodze swoje szaty, inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól.
15.TOR.NOWE.PRZ.A wielu słało swoje szaty na drodze; inni natomiast słali na drodze gałązki obcięte z drzew.