« 2Kor 10:1 2 List do Koryntian 10:2 2Kor 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A proszę abym przytomny nie ufał nadzieją, którą pomyślam śmiały być na niektóre szacujące nas, jakobyśmy wedle ciała chodzili.
2.WUJEK.1923A proszę was, niechbych będąc obecnie nie był śmiały tą dufnością, którą rozumieją o mnie, żem śmiały na niektóre, którzy o nas rozumieją, żebyśmy według ciała chodzili.
3.RAKOW.NTA proszę niechbych będąc obecnie beśpiecznym nie był tą dufnością, którą myślę ośmielić się na niektóre, którzy rozumieją o nas, jakobyśmy według ciała chodzili.
4.GDAŃSKA.1881A proszę, abym będąc przytomnym, nie musiał być śmiały tą śmiałością, o której myślę, abym śmiały był przeciwko niektórym, którzy nas szacują, jakobyśmy według ciała chodzili.
5.GDAŃSKA.2017A proszę, żebym będąc obecny, nie musiał być śmiały tą pewnością siebie, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała.
6.JACZEWSKIA proszę was, pamiętajcie o tem, bym znalazłszy się między wami, nie był zmuszony względem niektórych z was, którzy mi czynią niesłuszne zarzuty, użyć tego środka, jakiego, pisząc do was, użyłem. Dopuszczają się oni potwarzy, zarzucając nam, że cielesne prowadzimy życie.
7.SYMONa proszę was: nie zmuszajcie mię do tego, abym z tąż śmiałością, którą przypisują mnie nieobecnemu, wystąpił obecny przeciwko niektórym, mniemającym, jakobyśmy wedle ciała chodzili.
8.MARIAWICIproszę was tedy, abym przyszedłszy do was, nie śmiał być śmiałym tą śmiałością, którą wydaje się wam być śmiałym i nie użył jej przeciwko niektórym, którzy mniemają o nas, jakobyśmy według ciała chodzili.
9.DĄBR.WUL.1973proszę was, abym po przybyciu do was nie był zmuszony do okazania tej śmiałości, z jaką zamierzam wystąpić przeciwko tym, którzy sądzą, jakobyśmy wedle ciała postępowali.
10.DĄBR.GR.1961proszę was, abym po przybyciu do was nie był zmuszony do okazania tej stanowczości, z jaką zamierzam wystąpić przeciwko tym, którzy sądzą, jakobyśmy kierowali się względami cielesnymi.
11.TYSIĄCL.WYD5ja was proszę: żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała.
12.BRYTYJKAProszę was tedy, abym po przybyciu do was nie Musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia.
13.POZNAŃSKAProszę was, abym nie musiał, gdy przybędę, okazać swojej śmiałości i pewności siebie, z jaką zamierzam wystąpić wobec tych, którzy uważają, że w postępowaniu kierujemy się czysto ludzkimi względami.
14.WARSZ.PRASKAja was proszę: żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale proszę, bym nie będąc obecny, mógł mężnie stawić czoła ufności według której wnioskuję; mając śmiałość wobec pewnych braci, którzy uważają nas za takich, co to żyją według cielesnej natury.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBłagam zatem, abym, gdy przyjdę, nie musiał być odważny i być może bardzo stanowczo wystąpić przeciwko tym, którzy uważają nas za żyjących według ciała.
17.TOR.PRZ.Proszę więc, abym będąc obecny, nie musiał być pobudzony tą śmiałością, zgodnie z tym, jaką śmiałość zamierzam okazać względem niektórych, tych, którzy myślą o nas, że chodzimy według ciała.