« 2Kor 10:2 2 List do Koryntian 10:3 2Kor 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wciele chodzący nie wedle ciała wojujem.
2.WUJEK.1923Albowiem chodząc w ciele, nie według ciała walczymy,
3.RAKOW.NTAbowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy,
5.GDAŃSKA.2017Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała;
6.JACZEWSKIPrawda, ciałem przyodziani jesteśmy, ale ciała do walki nie używamy.
7.SYMONGdyż chodząc w ciele, nie według ciała walczymy.
8.MARIAWICIGdyż chodząc w ciele, nie według ciała bojujemy.
9.DĄBR.WUL.1973Chodząc bowiem w ciele, nie według ciała walczymy.
10.DĄBR.GR.1961Chociaż bowiem żyjemy w ciele, nie walczymy orężem cielesnym.
11.TYSIĄCL.WYD5Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała,
12.BRYTYJKABo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami.
13.POZNAŃSKAChociaż żyjemy jako ludzie, to jednak w walce nie kierujemy się ludzkimi względami.
14.WARSZ.PRASKAChociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo żyjąc za pomocą cielesnej natury, nie walczymy według osobowości opartej na cielesnej naturze;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem chodząc w ciele, nie walczymy według ciała,