« 2Kor 10:4 2 List do Koryntian 10:5 2Kor 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dumy wywracając, i wszelką wysokość wywysszającą się naprzeciw znajomości Boga, i wplon wiodąc wszelki rozum do posłuszeństwa Christusowego.
2.WUJEK.1923I wszelaką wysokość wynoszącą się przeciw poznaniu Bożemu, i w niewolą podbijając wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe,
3.RAKOW.NTI wszelaką wysokość wynoszącą się przeciw znajomości Bożej, i pojmaną wiodąc wszelką myśl ku posłuszeństwu Christusowemu;
4.GDAŃSKA.1881Burząc rady i wszelaką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej, i podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe;
5.GDAŃSKA.2017Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;
6.JACZEWSKIi wszelkich dumnych zamysłów, walczących z mądrością Bożą; broń nasza podbija wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe.
7.SYMONktórą też burzymy zamysły, i wszelką wysokość wynoszącą się przeciw nauce Bożej, i podbijamy w niewolę wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowi:
8.MARIAWICIzepsuciu rad i wszelkiej wyniosłości, podnoszącej się przeciwko znajomości Boga; i nim w niewolę podbijamy wszelki umysł pod posłuszeństwo Chrystusowi,
9.DĄBR.WUL.1973Burzymy też nią zamysły i wszelką wyniosłość przeciwstawiającą się wiedzy Bożej, a w niewolę posłuszeństwa Chrystusowego podbijamy wszelki umysł,
10.DĄBR.GR.1961Burzymy też nią zamysły i wszelką wyniosłość przeciwstawiającą się wiedzy Bożej, a w niewolę posłuszeństwa Chrystusowego podbijamy wszelki umysł,
11.TYSIĄCL.WYD5i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, a wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi,
12.BRYTYJKAI wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,
13.POZNAŃSKAi wszelką wyniosłość, która podnosi się przeciw poznaniu Boga, a każdy umysł skłaniamy do posłuszeństwa Chrystusowi.
14.WARSZ.PRASKAi wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.burząc kalkulacje oraz każde wyniesienie pyszniące się przeciw poznaniu Boga, oraz biorąc w niewolę każdą myśl na posłuszeństwo Chrystusowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi wszelką zuchwałość, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi
17.TOR.PRZ.Niszcząc zamysły i wszelką wyniosłość, która podnosi się przeciw poznaniu Boga, i zniewalając każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi,