« Psal 90:11 Księga Psalmów 90:12 Psal 90:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:14) Prawicę twoję tako jawną uczyń a nauczone sierca w mądrości.
2.PS.PUŁAWSKI(89:14) Prawicę twoję tako jawną uczyń a nauczone sierca w mądrości.
3.WUJEK.1923Prawicę twoją tak uczyń znajomą: a wyćwiczonego serca w mądrości.
4.GDAŃSKA.1881Nauczże nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości.
5.GDAŃSKA.2017Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości.
6.GÖTZE.1937Naucz nas zatem obliczać dni nasze, abyśmy uzyskali mądre serce!
7.CYLKOWLiczyć dni nasze naucz nas, abyśmy nabyli serca roztropnego.
8.KRUSZYŃSKINaucz nas tak obliczać dni nasze, abyśmy przywiedli serce do mądrości!
9.ASZKENAZY Dobrze liczyć lata nasze oznajmij a mądre osiągniemy serce,
10.SZERUDANaucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zyskali mądre serce!
11.TYSIĄCL.WYD1(89:12) Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy mądrość serca osiągnęli.
12.TYSIĄCL.WYD5Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.
13.BRYTYJKANaucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!
14.POZNAŃSKANaucz nas tak liczyć nasze dni, abyśmy zdobyli mądrość serca.
15.WARSZ.PRASKANaucz nas liczyć dni nasze, a wtedy osiągniemy także mądrość serca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naucz nas liczyć nasze dni, byśmy serce roztropne nabyli.
17.EIB.BIBLIA.2016Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, Aby nasze serca mogły zyskać mądrość!