« Psal 90:14 Księga Psalmów 90:15 Psal 90:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:17) Radowali jesmy sie za dni, jimiż jeś nas uśmierzył, laty, jimiż widzieli jesmy złe.
2.PS.PUŁAWSKI(89:17) Radowalismy sie w dnioch, w jeżeś nas uśmierzał, w lata, w jaż widzielismy złości.
3.WUJEK.1923Weseliliśmy się za dni, w któreś nas uniżył: za lata, któreśmy widzieli złe.
4.GDAŃSKA.1881Rozweselże nas według dni, którycheś nas utrapił, według lat, którycheśmy doznali złego.
5.GDAŃSKA.2017Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś; według lat, w których zaznaliśmy zła.
6.GÖTZE.1937Rozraduj nas po dniach, w których nas upokarzałeś, po latach, w których oglądaliśmy zło!
7.CYLKOWPociesz nas w miarę dni w których trapiłeś nas, w miarę lat przez które oglądaliśmy niedolę.
8.KRUSZYŃSKIPociesz nas według dni, których byliśmy trapieni, według lat, którychśmy doznali zła.
9.ASZKENAZY Uciesz nas jako dnie, iżeś nas udręczył, jako lata, w których napatrzyliśmy się złego.
10.SZERUDARozwesel nas za dni, gdyś nas udręczył, za lata, w których żyliśmy w niedoli!
11.TYSIĄCL.WYD1(89:15) Daj radość za te dni, w których nas przygniotłeś, za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
12.TYSIĄCL.WYD5Daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli.
13.BRYTYJKARozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, Za lata, w których oglądaliśmy niedolę!
14.POZNAŃSKAUżycz nam radości w zamian za wszystkie dni, kiedyś nas doświadczał, za wszystkie lata, w których cierpieliśmy niedolę.
15.WARSZ.PRASKAI radość nam zsyłaj przez dni tyle, przez ile trzymałeś nas w udręczeniu. Pozwól nam cieszyć się przez lat tyle, przez ile znosiliśmy nieszczęścia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pociesz nas na miarę dni, w których nas trapiłeś, na miarę lat przez które oglądaliśmy niedolę.
17.EIB.BIBLIA.2016Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, Za lata doznawania niedoli!