« Psal 90:16 Księga Psalmów 90:17 Psal 91:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:19) I bądź światłość Gospodna Boga naszego nad nami a działa rąk naszych spraw nad nami, a działo rąk naszych spraw.
2.PS.PUŁAWSKI(89:19) I bądź światłość Gospodna Boga naszego nad nami a działa ręku naszych spraw na nas, a działo ręku naszu spraw.
3.WUJEK.1923A niech będzie jasność Pana, Boga naszego, nad nami: a sprawy rąk naszych prostuj nad nami, i dzieło rąk naszych prostuj.
4.GDAŃSKA.1881Niech będzie przyjemność Pana, Boga naszego, przy nas, a sprawę rąk naszych utwierdź między nami, sprawę rąk naszych utwierdź, Panie!
5.GDAŃSKA.2017Niech dobroć PANA, naszego Boga, będzie z nami; i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk; utwierdź dzieło naszych rąk!
6.GÖTZE.1937Niech będzie nad nami łaskawość Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych wzmacniaj wśród nas! Tak, dzieło rąk naszych wzmacniaj!
7.CYLKOWI niech będzie upodobanie Boga Pana naszego nad nami, a sprawę rąk naszych utwierdź pośród nas; tak, sprawę rąk naszych, utwierdź ją.
8.KRUSZYŃSKINiechaj będzie przy nas łaskawość Pana Boga naszego a dzieła rąkna naszych twierdź między nami - a dzieła rąk naszych utwierdź!
9.ASZKENAZY Obyż rozkoszne zadowolenie było nad nami i dzieło rąk naszych utwierdź nad nami, a dzieło rąk naszych, o chciej je utwierdzić!
10.SZERUDANiech spocznie łaska Pana, Boga naszego, na nas, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!
11.TYSIĄCL.WYD1(89:17) A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami, i w pracy naszych rąk nam sprzyjaj, i sprzyjaj dziełu rąk naszych.
12.TYSIĄCL.WYD5A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj!
13.BRYTYJKANiech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!
14.POZNAŃSKANiech spocznie na nas dobroć Pana, Boga naszego! I utwierdź dzieło naszych rąk; Utwierdź dzieło naszych rąk!
15.WARSZ.PRASKANiech zstąpi na nas dobroć Pana, Boga naszego. Niech raczy wspierać dzieła rąk naszych, niech to, co nasze ręce czynią, umacnia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I niech będzie upodobanie nad nami, WIEKUISTEGO, naszego Boga. Utwierdź pomiędzy nami sprawę naszych rąk; tak, sprawę naszych rąk, ją utwierdź.
17.EIB.BIBLIA.2016Niech zalśni nad nami przychylność Pana, naszego Boga, I dzieło naszych rąk uczyń trwałym! Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk!