« Psal 90:3 Księga Psalmów 90:4 Psal 90:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:4) Bo tysiąc lat przed oczyma twojima jako dzień wczorajszy, jenże pominął, (89:5a) a stroże w nocy,
2.PS.PUŁAWSKI(89:4) Bo tysiąc lat przed twyma oczyma jako dzień wczorajszy, jen pominął, (89:5a) a stroża w nocy,
3.WUJEK.1923Albowiem tysiąc lat przed oczyma twemi, jako dzień wczorajszy, który przeminął, i straż nocna.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tysiąc lat przed oczyma twemi są jako dzień wczorajszy, który przeminął, i jako straż nocna.
5.GDAŃSKA.2017Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna.
6.GÖTZE.1937Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich są jak dzień wczorajszy, gdy przeminął, i jako straż nocna.
7.CYLKOWWszak tysiąc lat w oczach Twoich jak dzień wczorajszy co przeminął, jako straż w nocy.
8.KRUSZYŃSKIAlbowiem tysiąc lat przed oczyma Twemi, jako dzień wczorajszy, który przemija i jako straż nocna.
9.ASZKENAZY Bo tysiąc lat w oczach Twych jako dzień wczorajszy, skoro przejdzie i jako strażowanie wśród nocy.
10.SZERUDABo tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna.
11.TYSIĄCL.WYD1(89:4) bo w Twoich oczach lat tysiąc jest jak wczorajszy dzień, który minął, jak zmiana straży wśród nocy.
12.TYSIĄCL.WYD5Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna.
13.BRYTYJKAAlbowiem tysiąc lat w oczach twoichJest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.
14.POZNAŃSKAW proch obracasz śmiertelnych i mówisz: "Wracajcie, synowie człowieczy!"
15.WARSZ.PRASKABo tysiąc lat to dla Ciebie dzień, który wczoraj minął, lud jak zaledwie jedno nocne czuwanie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież tysiąc lat jest w Twoich oczach jak dzień wczorajszy, który przeminął; jak straż w nocy.
17.EIB.BIBLIA.2016Gdyż tysiąc lat w Twoich oczach Jest jak dzień wczorajszy, już miniony, I jak warta nocnej straży.