« 4Moj 9:11 4 Księga Mojżeszowa 9:12 4Moj 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie zostawią nic z niego aż do zarania, i kości jego nie złamią: wszystek porządek Phase zachowają.
2.GDAŃSKA.1881Nie zostawią nic z niego do jutra, i kości nie złamią w nim; według wszystkiego postanowienia święta przejścia odprawować je będą:
3.GDAŃSKA.2017Nie pozostawią z niej nic do rana ani nie połamią jej kości. Zgodnie ze wszystkimi przepisami Paschy będą ją obchodzić.
4.CYLKOWNie zostawią z niej do rana, a kości nie złamią w niej, według wszystkich obrzędów ofiary paschalnej niechaj spełnią ją.
5.KRUSZYŃSKINic z niej nie opuszczą aż do rana i kości łamać nie będą. Będą ją obchodzili stosownie do wszystkich praw odnoszących się do Paschy".
6.MIESESale niech nie pozostawią z niego nic do rana, ani niech nie łamią kości w nim: niech go przyrządzają wedle wszystkich [szczegółów] przepisu o pesachu.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie mogą nic zostawić do rana ani też łamać żadnej kości; winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu.
8.BRYTYJKANie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy.
9.POZNAŃSKANie pozostawią z niego niczego do rana ani nie połamią jego kości. Będą obchodzić święto zgodnie ze wszystkimi przepisami Paschy.
10.WARSZ.PRASKANiech nie zostawiają nic do dnia następnego i niech nie łamią kości [baranka]. Będą obchodzić Paschę zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi tego święta.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zostawią z niej nic do rana i kości w niej nie złamią. Niech ją spożyją według wszystkich obrzędów ofiary paschalnej.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNic z niej nie pozostawi do rana i nie złamie jej kości - obchodzić ją będzie zgodnie ze wszystkimi ustaleniami dotyczącymi Paschy.