« 4Moj 9:4 4 Księga Mojżeszowa 9:5 4Moj 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy uczynili czasu swego, czternastego dnia miesiąca ku wieczoru na górze Synai: wedle wszystkiego, co był rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczynili synowie Izraelowi.
2.GDAŃSKA.1881I obchodzili święto przejścia, pierwszego miesiąca, czternastego dnia, między dwoma wieczorami, na puszczy Synaj; według wszystkiego, jak rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczynili synowie Izraelscy.
3.GDAŃSKA.2017I obchodzili Paschę w pierwszym miesiącu, czternastego dnia, pod wieczór, na pustyni Synaj. Zgodnie ze wszystkim, co PAN nakazał Mojżeszowi, tak synowie Izraela uczynili.
4.CYLKOWI spełnili ofiarę paschalną pierwszego miesiąca, czternastego dnia miesiąca, ku wieczorowi, na pustyni Synai; zupełnie tak, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, uczynili synowie Israela.
5.KRUSZYŃSKII obchodzili Paschę miesiąca pierwszego, dnia czternastego, pomiędzy dwoma wieczorami na pustyni Synaj. Zgodnie z tem, co rozkazał Bóg Mojżeszowi, tak obchodzili synowie Izraela.
6.MIESESa oni przyrządzili pesach w pierwszym miesiącu, czternastego dnia w miesiącu przed wieczorem w Pustyni Synaju. Zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, [ściśle] tak wykonali Synowie Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesiąca, o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.
8.BRYTYJKAI obchodzili Paschę w pierwszym miesiącu, czternastego dnia tego miesiąca, pod wieczór, na pustyni Synaj. Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.
9.POZNAŃSKAObchodzili zatem Paschę na pustyni Synaj w czternastym dniu pierwszego [miesiąca], o zmierzchu. Synowie Izraela wypełnili więc wszystko zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAObchodzili więc święto Paschy dnia czternastego pierwszego miesiąca o zmierzchu na pustyni Synaj. Czynili synowie Izraela wszystko dokładnie tak, jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem pierwszego miesiąca, czternastego dnia tego miesiąca, ku wieczorowi, spełnili na pustyni Synaj ofiarę paschalną; dokładnie tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi; tak uczynili synowie Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa oni uczynili to w pierwszym miesiącu, w czternastym dniu tego miesiąca, pod wieczór, na pustyni Synaj. Izraelici postąpili tak, jak PAN polecił Mojżeszowi.