« 4Moj 9:8 4 Księga Mojżeszowa 9:9 4Moj 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Mojżesza:
4.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESA Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAJahwe zaś tymi słowy przemówił do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAJahwe przemówił do Mojżesza tymi słowami:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zaś przemówił do Mojżesza tymi słowy: