« Psal 66:4 Księga Psalmów 66:5 Psal 66:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(65:4) Chodzicie i widzcie działa boża, groźny w radzie nad synmi ludzskimi,
2.PS.PUŁAWSKI(65:4) Przydźcie i widzcie działa boża, groźny w radzie nad syny ludzkimi,
3.WUJEK.1923Chodźcie, a oglądajcie dzieła Boże: straszny w radach nad syny człowieczymi.
4.GDAŃSKA.1881Pójdźcież, a oglądajcie sprawy Boże; straszny jest w sprawach swoich przy synach ludzkich.
5.GDAŃSKA.2017Chodźcie, zobaczcie dzieła Boże, straszliwe są jego dzieła pośród synów ludzkich.
6.PS.BYCZ.1854Pójdźcie, i-oglądajcie dziéła Boga; On strasznym, w działaniu, nad dziećmi człowieka.
7.GÖTZE.1937Przyjdźcie i oglądajcie wielkie dzieła Boga, którego postępowanie jest tak straszne nad synami ludzkimi.
8.CYLKOWPójdźcie i zobaczcie dzieła Pańskie; wspaniały On czynami względem ludzi.
9.KRUSZYŃSKIPójdźcie i oglądajcie sprawy Boże; straszny jest w sprawach wobec synów ludzkich.
10.ASZKENAZY(66:6) Pójdźcie i patrzcie na poczynania boże, straszny On w działaniu nad syny człowiecze.
11.SZERUDAPójdźcie i oglądajcie dzieła Boże, groźny jest w działaniu wśród synów ludzkich.
12.TYSIĄCL.WYD1(65:5) Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boże: dziwów dokonał pośród synów ludzkich!
13.TYSIĄCL.WYD5Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, dokonał dziwów pośród synów ludzkich!
14.BRYTYJKAPójdźcie i oglądajcie dzieła Boże:Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!
15.POZNAŃSKAPójdźcie, a podziwiajcie dzieła Boże! Zdumiewających rzeczy dokonał wśród synów człowieczych.
16.WARSZ.PRASKAPrzyjdźcie i zobaczcie dzieła Boże! Godne podziwu jest to, co uczynił ludziom.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pójdźcie i obejrzyjcie dzieła Boga; On jest wspaniały w czynach względem ludzi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPodejdźcie i podziwiajcie dzieła Boga, Jego zadziwiający czyn względem synów ludzkich:
19.TOR.PRZ.2023Chodźcie i przypatrujcie się dziełom Boga, przerażający czyn wobec synów ludzkich: