« Psal 66:8 Księga Psalmów 66:9 Psal 66:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(65:8) jenże położył jest duszę moję ku żywotu i nie dał jest w poruszenie nog mojich.
2.PS.PUŁAWSKI(65:8) jen położył duszę moję ku żywotu i nie dał na poruszenie nog moich.
3.WUJEK.1923Który położył do żywota duszę moję: i nie dał na zachwianie nóg moich.
4.GDAŃSKA.1881Zachował przy zdrowiu duszę naszę, a nie dał się powinąć nodze naszej.
5.GDAŃSKA.2017Zachował przy życiu naszą duszę i nie dał się zachwiać naszej nodze.
6.PS.BYCZ.1854Tego,-utrzymującego duszę-naszę, przy-życiu; że nie zezwala, na-zachwianié-się nóg-naszych.
7.GÖTZE.1937Który zachował przy życiu duszę naszą, a nie dopuścił, aby się chwiały nogi nasze.
8.CYLKOWKtóry powołał dusze nasze do życia, nie dał zachwiać się nodze naszéj.
9.KRUSZYŃSKIPozostawił przy życiu duszę naszą i nie dał, aby się zachwiały nogi nasze.
10.ASZKENAZY(66:10) Który żywot daje duszom naszym i nie dał zachwiać się naszym nogom.
11.SZERUDAZachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.
12.TYSIĄCL.WYD1(65:9) bo On dał duszy naszej życie, a nodze naszej nie dał się powinąć.
13.TYSIĄCL.WYD5bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć.
14.BRYTYJKAZachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.
15.POZNAŃSKAOn zachował nas przy życiu i nie dopuścił, by się zachwiały nogi nasze.
16.WARSZ.PRASKATo On utrzymuje nas przy życiu nie pozwala, by nasze kroki się zachwiały.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, który powołał do życia nasze dusze i nie dał się zachwiać naszej nodze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nas zachował przy życiu I nie pozwolił pośliznąć się naszej nodze!
19.TOR.PRZ.2023Zachował wśród żywych naszą duszę i nie dał się zachwiać naszym nogom.