« Łuk 2:10 Ewangelia Łukasza 2:11 Łuk 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż narodził się wam dzisia zbawiciel, który jest Christus pan wmieście Dawidowem.
2.WUJEK.1923Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
3.RAKOW.NTIż się narodził wam dziś Zbawiciel, który jest Christus Pan, w mieście Dawidowym.
4.GDAŃSKA.1881Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
5.GDAŃSKA.2017Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
6.SZCZEPAŃSKIW mieście Dawida narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem.
7.BIESZK.ŁUK.1931Narodził się wam dziś w mieście Dawidowem Zbawiciel, Chrystus Pan.
8.GRZYM1936dziś bowiem narodził się wam w mieście Dawidowem Zbawiciel, Chrystus Pan.
9.DĄBR.WUL.1973że się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
10.DĄBR.GR.1961że się wam dziś w mieście Dawidowym narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
11.TYSIĄCL.WYD5dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
12.BRYTYJKAGdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
13.POZNAŃSKADziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem.
14.WARSZ.PRASKAW mieście Dawidowym narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Mesjaszem i Panem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzisiaj, w mieście Dawida, urodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDziś urodził się wam Zbawca. Jest Nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida.
17.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż dziś został zrodzony dla was Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, w mieście Dawida,