« Łuk 2:13 Ewangelia Łukasza 2:14 Łuk 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sława wnawyszszych Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobra chęć.
2.WUJEK.1923Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobréj woléj.
3.RAKOW.NTChwała na najwyższych miescach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie.
4.GDAŃSKA.1881Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
5.GDAŃSKA.2017Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.
6.SZCZEPAŃSKI»Chwała - Boga - w niebie i na ziemi; pokój - ludziom - dobrej woli«!
7.BIESZK.ŁUK.1931„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, Bogu miłym.
8.GRZYM1936Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
9.DĄBR.WUL.1973Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
10.DĄBR.GR.1961Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wśród ludzi, których sobie upodobał.
11.TYSIĄCL.WYD5Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.
12.BRYTYJKAChwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
13.POZNAŃSKAChwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, których Bóg sobie upodobał.
14.WARSZ.PRASKAChwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie [Bóg] upodobał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój w ludziach Jego upodobania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym.
17.TOR.NOWE.PRZ.Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobrej woli.