« Łuk 2:16 Ewangelia Łukasza 2:17 Łuk 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ujrzawszy, oznajmili o rzeczy powiedzianej jim o pacholątku tem.
2.WUJEK.1923A ujrzawszy, poznali słowo, które im było powiedziano o dzieciątku tem.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy, oznajmili o rzeczy tej, która im była powiedziana o dzieciątku tym.
4.GDAŃSKA.1881I ujrzawszy rozsławili to, co im było powiedziano o tem dzieciątku.
5.GDAŃSKA.2017A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku.
6.SZCZEPAŃSKIA obaczywszy, rozpowiadali, co było im powiedziane o tem Dzieciątku.
7.BIESZK.ŁUK.1931Ujrzawszy je, rozpowiadali, co im było powiedziane o tem dzieciątku.
8.GRZYM1936A widząc go, uwierzyli w to, co im było powiedziane o dziecięciu.
9.DĄBR.WUL.1973A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym dzieciątku.
10.DĄBR.GR.1961A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym dzieciątku.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
12.BRYTYJKAA ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu.
13.POZNAŃSKAleżące w żłobie. Kiedy to ujrzeli, zrozumieli wszystko, co im o tym dziecku powiedziano.
14.WARSZ.PRASKAA gdy Je ujrzeli, poczęli opowiadać, co im było objawione o tym Dzieciątku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy je ujrzeli, ogłosili o tym dzieciątku, oraz o powiedzianej im sprawie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym Dziecku.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy to zobaczyli, rozgłosili słowo, które zostało im powiedziane o tym dziecku.